top of page

Doelgroep:

Medewerkers ambulance, brandweer, politie, gemeenschappelijke meldkamers, huisartsenposten en zorginstellingen.

Leden van een collegiaal ondersteuningsteam.

Human Resource managers, managers en leidinggevenden van zorgprofessionals.

 

Algemene doelstellingen themadag:

Hoe herken, erken en verwerk ik ingrijpende werk gerelateerde gebeurtenissen bij mijzelf en bij een ander?

Hoe ageer, reageer, kanaliseer ik op ingrijpende werk gerelateerde gebeurtenissen?

In balans? Meer mans!

 

Keywords:

Draaglast - draagkracht - veerkracht - ondersteuning - signaleren - zelfkennis - samenwerken

non-verbale communicatie - eigen verantwoordelijkheid - cultuur - gezonde werkcultuur

stress reductie - collegiale team ondersteuning - monitoren

 

Plenaire sessies

 

Plenair 1     Hoe is de nazorg bij ambulance diensten nu georganiseerd? En moeten we zo verder?

Door: Janneke Jager student Bachelor Medische Hulpverlening Hoge school Utrecht.

Presentatie van het door Janneke gehouden onderzoek over de huidige wijze van nazorg. Met daaraan gekoppeld de conclusies en aanbevelingen uit de gehouden interviews.

Plenair 2     "Welke balans maakt meer mans?"

Door: Peter van Loon,  na ruim twaalf jaar werkzaam te zijn geweest bij het

Instituut voor Psychotrauma is hij nu als zelfstandigondernemer actief op

het terrein van crisis, stress en trauma. Hij treedt op als adviseur, opleider

en hulpverlener voor bedrijven, organisaties en overheden. Zijn kijk op

crisis, stress en trauma is helder en gebaseerd op kennis en ruime ervaring.

In een interactieve bijdrage van ongeveer 45 minuten wordt vanuit het

perspectief  van “crisis stress & trauma” aandacht besteed aan de begrippen

‘balans’ en ‘disbalans’. Wat weten we over stressbronnen binnen de geüniformeerde beroepen?  Vanuit welk dominant perspectief kijken we naar (acute) stressvolle gebeurtenissen en wat zijn hiervan mogelijke positieve en negatieve consequenties?  

 

Workshops

 

Workshop 1     “Ho(ld)de line, grenzen stellen en leiding geven, vanuit een

ander perspectief”

Door:  Marianne Willemsen, eigenaar van training en coachingsburo

Tijd&Ruimte.Com en daarnaast ook werkzaam als

ambulanceverpleegkundige in de regio’s Gelderland-Zuid en Rotterdam-

Rijnmond. Door met paarden te werken komt het begrip leidinggeven in

een ander daglicht te staan. De inzet van het paard biedt een extra

perspectief op dit vraagstuk, doordat paarden instinctief reageren. Het paard maakt geen onderscheid, het paard werkt gewoon altijd met dat wat er is. Paarden maken geen analyse van wat zich aan hen voordoet; ze reageren erop met hun hele fysiek. 

 

Workshop 2     “Natuurlijk Jij”

Door:  Erna Wagenaar trainer en coach bij GoedGaan, en Janneke van Gerwen

trainer en coach bij Zonnejans   

Tijdens deze workshop worden deelnemers aangezet om meer inzicht te

krijgen in hun eigen natuurlijke voorkeur van handelen en reageren. Door

zichzelf op een verfrissende en kleurrijke manier de spiegel voor te houden

en kennis te maken met de eigenschappen van hun teamgenoten ontstaat

meer onderling begrip en de mogelijkheid tot betere samenwerking op de werkvloer.

                                  

Workshop 3     “Leer je emotionele stress te verminderen, het 7-stappen plan”

Door: Maud van der Struijk houdt hulpverleners op de rit.   

In deze workshop maak je kennis met een methode om stress te reduceren.

De oefening bestaat uit 7 stappen en je ervaart direct het effect van de

methode. De kracht van de oefening is dat zij praktisch en simpel is - een

korte oefening die je op elk moment van de dag kunt toepassen.

 

Workshop 4     “Spelregels”

Door: Dr. Paul Meerts, politicoloog, trainer internationaal onderhandelen,

verbonden aan instituut Clingendael.           

Deze workshop confronteert de deelnemers met de communicatieproblemen

die ontstaan als mensen uit verschillende culturen elkaar proberen te

begrijpen. Hoe voelt het om als minderheid effectief te moeten samenspreken

met vertegenwoordigers van de meederheidscultuur. Misverstanden liggen

op de loer, irritaties worden gewekt, vooronderstellingen worden op waarheid getest en emoties kunnen oplaaien. Ga daar maar eens goed mee om!  

 

Workshop 5    “Vangen of laten vallen? ”

Door:  Dr. Mariska den Hartog, GZ psycholoog, neuropsycholoog en docent

aan de Hogeschool Utrecht in de acute zorg.

Tijdens deze workshop oefen je met het opvangen van jouw collega wanneer

deze een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt – nog op dezelfde dag!

Het doel hiervan is niet om aardig te zijn naar je collega, maar om de kans op

het ontwikkelen van PTSS en of burn-out en andere stressellende te

verminderen. En dat is erg de moeite waard!

 

Workshop 6    “Irritant, tolerant! ”

Door: Ans Wiebosch specialist in agressie management, trainer en coach bij

Ansro bv.

Tijdens de workshop leren deelnemers de verschillende vormen van agressie

herkennen en zullen oefenen met een professionele trainingsacteur. Daarmee

zullen zij de invloed van hun eigen gedrag ervaren. Het escalerend dan wel

de-escalerend gedrag van de medewerker en de invloed op het gedrag van

de agressor zal daarmee inzichtelijk worden gemaakt.

Kosten € 205,- incl. 21% btw. Aanmelding en annulering: Aanmelden via de website www.tijdenruimte.com.

Inschrijven vanaf 15/04/2015 tot 15/08/2015. Accreditatie V&VN 6 punten.

Annuleren en terugbetaling kosten is niet mogelijk.Overigens kun je bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van jouw inschrijving gebruik laten maken. 

 

In Balans Meer Mans
Themadag, 22 september 2015

 

Ontvangst 09.45 uur. Aanvang programma 10.15 tot 17.30 uur inclusief lunch en anti-file snack

Locatie: Landgoed De Westerbouwing

Adres: Westerbouwing 1  6862 VV Oosterbeek

Themadag in balans meer mans
bottom of page